Šicko dobré do novoho roku!

Obrázok používateľa Maličká

Do novoho roku šickim prajeme veľo ščesca, zdravia, Božského požehnaňa. Žebi toten novi rok bul krajši, vešelší a naj nam to šickim teho roku choľem teľo tancuje jak doteraz. Šicko dobre do novoho roku praje FS Vrchovina

Preklad :). Do nového roku všetkým prejme veľa šťastia, zdravia, Božieho požehniania. Aby ten nový rok bol krajší, veselší a nech nám to všetkým toho roku aspoň toľko tancuje ako doposiaľ. Všetko dobré v novom roku praje FS Vrchovina.

PS: ňehňevajce, še ľudze na mňe, aľe po vichodňarski to ľepši zňeje :D.